Kodos

Pomáhá vytvářet a ladit regulární výrazy.

Instalace

sudo apt-get install kodos

Poznámky:

 • alternativní aplikace:
  • regex coach
  • kregexpeditor
  • regexxer
 • řídící znaky před které je nutné vložit zpětné lomítko: \ ^ $ . [ ] | () ? * + { }
 • regulární výraz začíná a končí /
 • parametr (na konci výrazu):
  • /inerozlišuje velikost písmen
  • /rozlišuje velikost písmen
  • /szahrnuje i konce řádků
 • ?:netvoří zpětné reference (nevrací proměnnou)
 • kulaté závorky ()označují proměnnou, která se vyjadřuje $s pořadovým číslem dle pořadí závorek ve výrazu
 • |vyjadřuje logické "nebo"
 • hranaté závorky []vyjadřují výčet znaků
 • \S{1,2}libovolné slovo o délce jeden až dva znaky
 • \S+\s+slovo o délce minimálně jeden znak, následovaný mezerou

Příklady:

Textu ../../../../odpovídá zápis (\.\.\/){4,}tj. výskyt 4x a více.

Najdi " | | " a nahraď za " | ":

 • Najdi: /(.*) \| \| (.*)/i
 • Nahraď: $1 | $2

Smaž " | " na konci:

 • /(.*) \| $/i
 • $1

Vložení pevné mezery za předložky a spojky (některé české znaky parametr /i na konci řádku "nezpracuje"):

 • / ([kosuvzai]|až|AŽ|bez|buď|čím|Čím|ČÍM|do|ke|když|na|nad|od|po|pod|pro|před|PŘED|přes|při|PŘI|se|tím|TÍM|ve|za|ze|že|Že|ŽE) /i
 •  $1 

Odstranění zdvojených slov (odstraní dvě a více stejných slov za sebou)

 • /(\S+\s+)\1+/i
 • $1

Detekce úvodní stránky

 • ^https?:\/\/[^\/]+(\/(\?.*|index\.php(\?.*)?)?)?$
  • stackoverflow.com/questions/13940386/regular-expression-for-url-that-matches-home-index-page

Online test regulárních výrazů: