Prezi

 Prezi je aplikace vhodná pro tvorbu moderních prezentací s důrazem na kontext.