File Framework

Souborový systém s komplexní správou souborů umožňující nahrávat a zobrazovat soubory jako samostatný typ obsahu, což je výhodné zejména pro zobrazení pomocí modulu Views.

Metadata nahrávaných souborů se extrahují pomocí EXIF, getID3, pdfinfo a jsou uložena v systém popisu zdrojů (RDF). Každý soubor je převeden do řady jiných MIME formátů pomocí dostupných open source převodníků. Například soubor MS Word může být automaticky konvertován do formátu PDF, OpenDocument Text (pomocí OpenOffice daemon + JODConverter), prostý text (pomocí catdoc), Flash video (pomocí SWFTools), JPEG (pomocí ghostscript) a Zip (pomocí gzip). Převedené (odvozené) soubory jsou uloženy v Bitcache a jejich metadat extrahována a uloženy v RDF spolu s ohledem na původní soubor. Všechny odvozené soubory jsou zaznamenány a lze je stáhnout.

Modul může skenovat soubory pomocí antivirového programu ClamAV.

Modul zobrazuje náhledy souborů. Nahrané soubory mohou být připojeny do více uzlů nebo komentářů, což umožňuje jejich opakované použití. Souborová galerie poskytuje na taxonomii založený seznam souborů s náhledy v jquery thickbox modulu. Souborový prohlížeč zobrazuje soubory ve stromové struktuře, kde jsou jako názvy složek použity termíny taxonomie. Modul umožňuje vybrat soubor z galerie a vložit ho do obsahu.

Dávkové nahrávání souborů (WebDAV) je možné prostřednictvím modulu FileServer.

Instalace

 1. Nainstalujte modul Bitcache.
 2. Nainstalujte modul RDF.
 3. Volitelně můžete nainstalovat modul Content Construction Kit (CCK).
 4. Rozbalte modul File Framework 6.x-2.2 (5.x-1.6) do adresáře sites/all/modules.
 5. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) povolte požadované moduly v sekcích File formatsFile management.
 6. V admin/settings/file (Administrace, Nastavení webu, Files) je možné upravit výchozí nastavení:
  • ...
  • Browser
   • slovníky
  • ...
  • Formats
   • rozměry
  • Gallery
   • rozměry
  • ...
 7. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
 8. V admin/content/types (Administrace, Správa obsahu, Typy obsahu) je možné upravit výchozí nastavení typu obsahu File (zobrazování na titulní stránce, přílohy, komentáře atd.)
 9. Můžete začít vytvářet obsah typu File.

Další software (this software should be extracted under the 'vendor' folder):