Vyčištění systému (např. při nedostatku místa na disku C)

Dočasné aktualizační balíčky je možné smazat:

  • C:\Windows\$...
  • D:\[číselný název adresáře] – smazání vyžaduje změnu oprávnění

Vypnutí (zapnutí) obnovení systému (na všech jednotkách):

  • Tento počítač, Obnovení systému
  • Disk C, Vlastnosti, Vyčistit disk, záložka Další možnosti, Obnovení systému, "Vyčistit"