Pravidelná údržba

 Každý operační systém se postupem času zpomaluje. Udržujte proto počítač v kondici:

 • vyčistěte pevný disk od přebytečných souborů, které již nepotřebujete (archivovaná data, cache, cookies atd.)
  • čím méně místa je obsazeno, tím rychlejší je indexace a vyhledávání požadovaného obsahu
  • je možné využít Onyx (free), IceClean (free) nebo např. i komerční aplikace MainMenu (16 €), Clean My Mac (30 €) nebo MacKeeper (40 $)
   • další aplikace pro odstranění nežádoucích souborů: AppCleaner (free), CleanApp (15 $), AppDelete (8 $), AppZapper (13 $)
 • vypněte nepotřebné automaticky spouštěné aplikace po startu
  • V Předvolby systému, Uživatelé a skupiny, Přihlášení tlačítkem "mínus" odstraňte nepotřebné aplikace ze seznamu spuštěných aplikací po startu (aplikace se odstraní pouze ze seznamu, ne z disku počítače)
 • vypněte nepotřebné Widgety v Dashboard
  • Dashboard je aplikace, která stále využívá hardware počítače, tudíž každý zbytečný Widget zpomaluje systém
 • použijte dostupné nástroje pevného disku
  • pomocí Disk Utility (Aplikace, Utility, Disková utilita)
   • smažte volné místo – vyberte požadovaný disk, Smazat, Smazat volné místo
    (během provádění se může zobrazit hlášení o přeponění disku, ovšem místo na disku se po skončení mazání volného místa opět obnoví)
   • opravte přístupová práva k disku (Repair Disk Permissions)
  • pomocí Verify Disk prověřte, zda disk potřebuje opravit
   • pokud ano, vožte do mechaniky DVD s Mac OS X a restartujte počítač
    • při jeho spouštění držte klávesu C
    • poté otevřete Disk Utility a zvolte Repair Disk

Doporučení pro SSD disky: enlightened

 • vypněte režim spánku - funkce režim spánku šetří otáční mechanických pevných disků, u SSD disků již nemá tato funkce žádný smysl, naopak některé SSD mají problémy s tím, že během obnovy z režimu spánku zamrzají a počítač následně vyžaduje restart
  • v System Preferences, Energy Saver vypněte režim spánku a funkci automatického vypnutí disku vždy, když je to možné pod položkou Put the hard disk to sleep when possible
  • pokud používáte počítač vždy připojený k napájení nebo jste si jisti, že vždy když jej otevřete skutečně na něm pracujete a v momentě kdy přerušíte práci jej opět vypnete nebo zavřete, zvolte také možnost Computer sleep – Never
 • vypněte Motion Sensor, který dokáže rozpoznat nebezpečný pohyb počítače, během kterého dochází např. k jeho pádu. Pokud senzor takový pohyb rozpozná, automaticky zastaví otáčení pevného disku, aby nedošlo k poškození zapsaných dat. Tato funkce pro SSD zbytečná.
  • v Applications, Utilities, Terminal zadejte příkaz
  • ​sudo pmset -a sms 0
 • neukládejte obsah operační paměti na SSD - i v případě, kdy je vypnuto uspávání počítače dochází v momentě zavření "víka" k uložení záložní kopie obsahu operační paměti na disk pro případ, že počítač "ztratí" napájení nebo se případně zasekne v režimu spánku. Pokud se vám nestává, že se počítač vybije v režimu spánku, můžete ukládání operační paměti na disk vypnout – šetříte tak životnost SSD disku
  • v Applications, Utilities, Terminal zadejte příkazy:
   • zobrazení aktuálního stavu povolení/zakázání uložení obsahu RAM
   • sudo pmset -g | grep hibernatemode
    • po zadání prvního příkazu je nutné zadat heslo (během psaní hesla se v terminálu nic nezobrazuje, napište heslo a stiskněte Enter)
   • pokud se zobrazí výsledek hibernatemode 3, máte povolené ukládání obsahu RAM na disk a můžete zada následující příkaz, pomocí kterého tuto funkci vypnete
   • sudo pmset -a hibernatemode 0
   • nyní můžete opět napsat první příkaz a ověřit si tak, zda je funkce opravdu vypnutá. Následně je vhodné vymazat paměť, která je rezervována pro ukládání obsahu operační paměti na disk příkazem:
   • sudo rm /var/vm/sleepimage
   • pokud budete chtít někdy v budoucnu funkci opět povolit, stačí u druhého příkazu změnit číslo 0 na číslo 3 enlightened