Brackets

DLT

Multiplatformní, moderní a rozšiřitelný textový editor se zaměřením na vizuální nástroje (Inline Editors, Live Preview) a s podoprou preprocesorů SCSS a Less.

Instalace v Linuxu:

 1. Přidat repozitáře z adresy: https://launchpad.net/~webupd8team/+archive/ubuntu/brackets
  • Brackets vyžaduje knihovnu libcrypto11, která už v nových distribucích není obsažena.
 2. Nainstalovat Brackets.

Klávesové zkratky (více viz github.com/adobe/brackets/wiki/Brackets-Shortcuts):

 • rychlý editor: Ctrl+E
  • přepínání mezi pravidly: Alt + Up/Down
 • nabídka: Ctrl + mezerník (případně začátek tagu)
 • přechod na definici: Ctrl + T
 • nápověda: Ctrl+K

Tipy:

 • odečet souřadnic u obrázků
 • Emmet Re:view – rozšížení pro Chrome

Umístění rozšíření:

 • Mac: ~/Library/Application Support/Brackets/extensions/user
 • Win: C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Brackets\extensions\user
 • Linux: ~/.config/brackets/extensions/user

Doporučená rozšíření (top brackets extensions):

 • Extensions Rating
 • Emmet (Tab)
  • html:5
   • podobná rozšíření: Brackets New Project Creator | HTML Templates
  • lorem | p*2>lorem5 | ul>li*3>lorem2
   • podobná rozšíření: Lorem Ipsum
    • ​lorem | lorem_html_w5 | lorem_html_fortune | lorem_ul3 | lorem_link
  • atd.
 • Interactive Linter (aktualizujte soubor htmlhint.js)
  • podobná rozšíření: W3CValidation (F9)
  • podobná rozšíření: CSSLint (F9)
 • CKEditor for Brackets
 • Insert Codehint With Tab – doporučeno pro Mac, u Windows není nutné
 • Brackets Devicons
 • SVG Preview
 • Font Viewer
 • BluePrint Beta | Brackets Outline List – struktura dokumentu
 • Brackets Color Palette | Swatcher
 • colorHints – zatím umí pouze RGB barvy, ale připravuje se "CSS Code Hinting (Colors)"
 • Brackets Css Color Preview | Color Highlighter
 • Indentator
 • Special Html Characters
 • White Space Sanitizer
 • Brackets Synapse | eqFTP – klient FTP
 • (SFtpUpload | FTP-Sync Plus) – synchronizace lokálního projektu se serverem
 • CSScomb
 • Response for Brackets
 • Todo | Brackets Trello | Simple To-Do (Trello support)
 • CSS Shapes Editor for Brackets
 • Minifier
 • (Beautify – Jak zakázat odřádkovávání CSS v hlavičce HTML?)
 • (File Icons)
 • (Indent Guides)
 • (Git)
 • (Autoprefixer)
 • (Semicolon Terminator)
 • (Brackets Tools)
 • (LiveStyle)
 • (CanIUse – není přesně shodné s originálním webem)
 • (HTML Designer)
 • (Tabs – Custom Workong)
 • (LESS AutoCompile)
 • (Tutorials)
 • (Extract for Brackets (Preview))
 • (VisibleTabs)
 • (Tab to space)
 • (Brackets Icons)
 • (Extensions Toolbar Reposition)
 • (Proper Indent)
 • (Match Highlighter)
 • (Paste and Indent)
 • (PHP Syntax Hint)

Vzhled:

 • Monokai Dark Soda