Webform Protected Downloads

Pomocí webového formuláře umožňuje "za e-mail" přístup ke stažení neveřejných souborů pro anonymní nebo registravané uživatele. Pro každý soubor vyžaduje samostatný formulář.

Instalace a nastavení

 1. Nainstalujte moduly Chaos ToolsViewsWebformToken.
 2. Rozbalte modul Webform Protected Downloads 7.x-1.0 do adresáře sites/all/modules/.
 3. V admin/modules (Moduly) modul povolte.
 4. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) nastavte požadované oprávnění.
 5. V admin/config/media/file-system (Konfigurace, Systém souborů) nastavte cestu k privátním souborům např. sites/default/files/private.
 6. admin/structure/types/manage/webform/fields (Struktura, Typy obsahu, Webform, Správa polí) vytvořte pole typu soubor nebo obrázek s privátním cílem nahrávání.
 7. V node/add/webform (Obsah, Přidat obsah, Webform) vytvořte webový formulář a vložte požadovaný soubor nebo obrázek.
  • Na záložce Webform vytvořte alespoň jedno pole e-mail nastavené jako povinné.
  • Na záložce Protected Downloads je možné upravit výchozí nastavení:
   • označte soubor jako "chráněný"
   • jako způsob ověření zvolte E-mail
 8. Zkontrolujte adresu node/.../download (místo teček doplňte ID webového formuláře) jako:
  • administrátor
  • anonymní uživatel

Podobný modul:

 • Webform Mailchimp
 • Webform Constant Contact Component

Další moduly:

 • FileField Mail – umožňuje "za e-mail" stažení neveřejného souboru připojeného k obsahu
 • Download Count – umožňuje stažení neveřejného souboru připojeného k obsahu (neumožňuje sběr e-mailů, graficky zobrazuje statistiku stažení)
 • Webform Private File Gateway – kontrola přístupu ke všem soukromým souborům najednou (nevyžaduje samostatný formulář pro každý soubor)
 • FileField Track

Comparison of file download gateway and tracking modules – srovnání modulů umožňující stažení neveřejných souborů

Tipy na "Email Before Download":

 • hook_form_alter
  • stackoverflow.com/questions/16544254/how-to-create-file-download-popup-form-in-drupal7
 • hook_file_download
  • getlevelten.com/blog/randall-knutson/requiring-registration-download-files-drupal