html2text

Převede obsah html souboru na text (odstraní všechny tagy).

Instalace

sudo apt-get install html2text

Příklady použití:

html2text soubor.html
html2text -nometa -style pretty soubor.html > soubor.txt