Akumulátor

DLT

Elektrický akumulátor slouží k opakovanému uchovávání elektrické energie (elektrická baterie je jednorázový zdroj elektrické energie).

Jak se správně starat o akumulátor

 • Pravidelně kalibrovat:
  • kalibraci je vhodné provést vždy před prvním použití (kvalitní značkové akumulátory jsou již předkaliborované a prvotní kalibrace není nutná);
  • při běžném každodenním používání je vhodné kalibraci provádě jedenkrát za 5 týdnů:
   • při "extrémním" používáním je možné cykly kalibrace zkrátit;
   • při méně častém používání je vhodné cykly kalibrace prodloužit.
 • Za normálního provozu nevybíjejte akumulátor pod 30 % jeho kapacity (netýká se procesu kalibrace).
 • Napájení není vhodné mít připojeno trvale:
  • pokud je napájení připojeno na více než 30 h, je doporučeno akumlátor částečně vybít, tj. odpojit od el. sítě (nabité částice v akumulátoru by měly být neustále "v pohybu").
 • Pro dlouhodobé skladování je doporučeno akumulátor nechat nabitý pouze na 60 % své kapacity.

Jeden cyklus akumulátoru znamená využití celé své kapacity. Např. jeden cyklus je: 4x vybítí akumlátoru ze 100% na 75% nebo 2x vybití akumulátoru ze 100 % na 50 % nebo 1x vybití ze 100 % na 0 %.

Postup kalibrace Li-Pol akumulátoru

 1. Nabít akumulátro na 100 % jeho kapacity a nechat jej minimálně 2 hodiny připojený na nabíječce z důvodu ustálení chemických procesů.
 2. Odpojit napájení a akumlátor úplně vybít (např. spuštěním náročnějších aplikací) a nechat jej v tomto stavu minimálně 5 hodin.
 3. Nabít akumulátor na 100 % ovšem bez zapnutí přístroje (notebook, mobil).
 4. Vyresetovat SMC (System Management Controller) – většina akumulátorů mívá interní mikroprocesor, který poskytuje odhad množství energie.
  • Postup pro MacBook:
   • Za vypnutého stavus s připojenou nabíječkou podržet Shift+Ctrl+Alt+Power po dobu 5 sekund, pak klávesy uvolnit a počkat dalších 5 sekund.

Péči o akumulátor mohou zpříjemnit užitečné aplikace:

 • SlimBatteryMonitor
  • upozorní pokud kapacita akumulátoru klesne pod nastavenou úroveň (doporučeno 30 %)
  • Zobrazení
   • Během práce na baterii: zobrazit ikonu a zbývající čas
   • Během nabíjení baterie: zobrazit ikonu
   • Když je baterie nabitá: nezobrazovat nic
   • Zobrazit varování, když kapacita klesne pod: 30 %
  • Tvary a barvy
   • Červená znamená pokles pod 30 %
   • Tvar ikony: Vodorovně
 • iStat Pro - mimo jiné zobrazuje i podrobné informace o stavu akumulátoru
  • Shift + 1 až 9 mění barvu tématu :)
 • Watts (6,95 $) – usnadňuje péči o akumulátor
  • informuje o stavu akumulátoru (počet nabíjecích cyklů, kapacita, "zdraví" atd.)
  • umožňuje upozornit na stav, kdy kapacita akumulátoru klesne pod stanovenou úrověň (doporučeno 30 %)
  • uchovává historie kalibrací
  • obsahuje užitečné tipy na péči o akumulátory
  • pokud je napájení připojeno více než 30 h upozorní na to, že je vhodné akumulátor částečně vybít tj. odpojit zařízení od el. sítě
  • automaticky hlídá termín další kalibrace (nadbytečná kalibrace může životnost akumulátoru snížit)
  • umožňuje akumulátor nabít na kapacitu 50 % vhodnou pro dlouhodobé uchovávání (déle než 6 měsíců)
  • spolupracuje s aplikací Growl (2,39 €), která umožňuje např. automaticky odpojovat napájení