Taxonomy Menu

Automatické vytváření položek menu na základě kategorií (transformace termínů libovolného slovníku na menu):

Taxonomy Menu Trails

Udržuje "aktivní" navigaci, pokud je uzel zařazen do slovníku s víceúrovňovou strukturou termínů.

Instalace a nastavení:

Taxonomy Treemenu

Umožňuje vytvářet vlastní menu z vybrané větve taxonomie:

Term Fields

Umožňuje definovat pole pro taxonomii podobným způsobem jako CCK umožňuje definovat pole pro uzly. Umožňuje tedy rozšířit kategorie o další pole. Vytvořená pole je možné zobrazit např.

Vocabulary Permissions

Umožňuje slovníku přiřadit oprávnění (editace a zobrazení, pouze zobrazení nebo žádné) podle role.

Syndikovat obsah