Příklady

Parallax

Parallax efekt – obrázky a video na pozadí:

 • Implement a Simple Parallax Effect
  • jQuery(document).ready(function($) {
       // Set the background-attachment for body to "fixed" so that
       // we can control it's scroll speed.
       $('body').css('background-attachment', 'fixed');
   
       // Attach a function to watch the window.scroll event, and
       // move the background image slower than the content scroll.
       $(window).scroll(function () {
           document.body.style.backgroundPosition = "0px " + (0 – (Math.max(document.documentElement.scrollTop, document.body.scrollTop) / 4)) + "px";
       });
   });
 • Wordpress
 • Drupal
 • Další
  • Skrollr
  • sequencejs.com/themes/sliding-horizontal-parallax
  • github.com/IanLunn/jQuery-Parallax
  • pixelcog.github.io/parallax.js
  • github.com/flesler/jquery.scrollTo

Příklad parallax efektu: wwws.superfish.com

Plovoucí blok - Skyscraper

julianware.com/jquery-scroll-follow-sticky-fixed-sidebar yes

 • // Float block + Sticky navigation
  $(function() {
   scrollPoint    = 100,       // Distance to scroll before sticking
   topPadding     = 100,       // Fixed minimum distance from top of window
   bottomPadding   = 40,       // Adjustment to scrolling element point of deactivation at footer
   $window      = $(window),
   documentHeight   = $(document).height(),
   $sticky      = $('.float-block'),  // Scrolling element
   $footer      = $('footer'),   // Footer container
   $sidebar      = $('.content'),   // Sidebar Container
   sidebarHeight   = $sidebar.outerHeight(),
   footerHeight    = $footer.outerHeight(),
   offset       = $sticky.offset(),
   stop    = sidebarHeight - $sticky.height() - 15,
   $menu = $('#main-menu');
  });
  function floatBlock() {
   if (($window.scrollTop() > offset.top - scrollPoint) && ($window.scrollTop() < (documentHeight - footerHeight) - sidebarHeight + bottomPadding)) {
    if (($window.scrollTop() - offset.top + topPadding) < stop) {
     $sticky.stop().animate({marginTop: $window.scrollTop() - offset.top + topPadding},0);  // Last number is drag animation duration   
    }
    else {
     $sticky.stop().animate({marginTop: stop},0);
    }
    $menu.addClass('affix'); // Sticky navigation
   } else {
    $sticky.stop().animate({marginTop: 0},0);  // Input same drag animation duration as above
    $menu.removeClass('affix'); // Sticky navigation
   }
  }
  $(window).scroll(function(){
   floatBlock();
  });

Plovoucí (floating div) SkyScraper reklama

 • respektuje výchozí umístění od horního okraje
 • nepřekryje obsah patičky
 • pohyb obsahuje efekt animace

JS:

$(document).ready(function(){
 var skyscraperAd = $("#skyscraper");
 var skyscraperOffset = skyscraperAd.offset().top;
 var skyscraperBottom = $("#footer").offset().top – skyscraperAd.height();
 $(window).scroll(function() {
  skyscraperAd.stop();
  var windowTop = $(window).scrollTop();
  if (windowTop > skyscraperOffset) {
   if (windowTop > skyscraperBottom) windowTop = skyscraperBottom;
   if (windowTop < 0) windowTop = 0;
   skyscraperAd.animate({top: windowTop + 'px'}, 'fast');
  } else
   skyscraperAd.animate({top: skyscraperOffset + 'px'}, 'fast');
 });
});

CSS:

#skyscraper {
 position: absolute;
 top: 300px;
 left: 50%;
 margin-left: 500px;
 width: 120px;
  height: 600px;
}

Plovoucí blok respektující obklopující prvek (např. postranní sloupec – sidebar)

 • respektuje rozměry obklopujícího prvku
 • Demo viz příloha

JS:

/**
 * Sticky element in the wrapper on scroll
 */
var jQuery = jQuery.noConflict();
jQuery("document").ready(function($){ 
 $(window).scroll(function () {
  var sticky = $(".sticky");
   var wrapper = $(".wrapper");
   var top = $(window).scrollTop();
   var wrapperTop = wrapper.offset().top;
    var wrapperBottom = wrapperTop + wrapper.height();
    var normalPosition = wrapperBottom - sticky.height();
    if (wrapperTop < top && normalPosition > top) {
     sticky.addClass("sticky-top");
      sticky.removeClass("sticky-bottom");
    } else {
      sticky.removeClass("sticky-top");
      if (wrapperBottom > top && normalPosition < top) {
        sticky.addClass("sticky-bottom");    
     } else {
        sticky.removeClass("sticky-bottom");
     }
    }
 });
});

CSS:

/**
 * Sticky element in the wrapper on scroll
 */
body {
 min-height: 2000px; /* optional */
}
.wrapper {
 position: relative;
 height: 300px; /* optional */
 background: #eee; /* optional */
}
.sticky {
 width: 300px; /* optional */
 background: #ccc; /* optional */
}
.sticky-top {
 position:fixed;
 top: 0;
}
.sticky-bottom {
 position: absolute;
 bottom: 0;
}
PřílohaVelikost
sticky-element-in-wrapper-on-scroll.zip40.3 KB

Akordeon

Efekt rozbalování s sbalování obsahu využívající jQuery rozšíření Collapser.

Demo viz přiložený archiv akordeon.zip.


Zjednodušenou variantou (samozřemě vyžaduje jQuery knihovnu) může být také:

<!-- show-hide -->
<script type="text/javascript">
 $(document).ready(function() {
  $('.show-hide').hide();
  $('a.toggle_link').click(function() {
   $(this).next('div.show-hide').toggle();
   return false;
  });
 });
</script>

Kdy se po kliku na odkaz:

<a href="#" class="toggle_link">Více</a>

Skryje obsah elementu s třídou .show-hide:

<div class="show-hide">...</div>
PřílohaVelikost
akordeon.zip39.94 KB

Dynamické chování

jQuery Waypoints

 • Sticky Elements
 • Infinite Scroll
 • Dial Controls
 • Scroll Analytics

Dynamické rozmístění obsahu

Masonry automaticky "skládá" obsah stránky dle volného místa (jQuery).

Columnizer umožňuje zalomit dlouhý úzký obsah do více sloupců (jQuery).

Google API

Google Maps Marker Animations

Grafické efekty

jQuery Flat Shadow – vržený stín

Intro Loader

factory.brainleaf.eu/jqueryIntroLoader

Obtékání textu okolo obrázku

http://www.jwf.us/projects/jQSlickWrap/

Ovládání pomocí klávesnice

 • Jquery-spinner - ovládání číselných polí pomocí klávesnice

Posun obsahu (scrolling)

PřílohaVelikost
Correct CSS margin (jquery.simplyscroll)12.1 KB

Slider

Posuvník (JqueryUI Slider) se používá pro změnu číselných hodnot v určitém rozsahu.

Výhodou posuvníku je, že všechny zvolené hodnoty jsou platné (brání vložení chybné hodnoty).

Příklady:

Slideshow

jQuery Slideshow podporující dotyková gesta.

Stejná výška prvků

Pokud potřebujete zajistit na stránce stejnou výšku některých prvků (tj. zjistit maximální výšku a nastavit ji u všech ostatních) jistě se Vám bude hodit níže uvedené řešení.

 1. Do stránky připojte jQuery knihovnu, skripty jquery.equalHeights.jsjquery.pxem.js (převod z px na em v em-based layoutech) skripty obsažené v arichvu eaualheights.zip.
   ...
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <script type="text/javascript" src="jquery-1.6.4.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="jquery.equalHeights.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="jquery.pxem.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="jquery.settings.js"></script>
  </head>
  <body>
   ...
 2. Vytvořte soubor jquery.settings.js s níže uvedeným obsahem a upravte požadované selektory dle potřeb (skript se spustí automaticky po načtení celé stránky):
  $(document).ready(function(){
   // vyber selektoru
   $("#box1, #box2, .boxes ... etc.").equalHeights({ relative: true }); 
  });

Další možnosti:

 • CSS Demo of Equal Height Columns - Full Cross-Browser CSS. No CSS Hacks. No Images. No JavaScript.
 • Unify Heights
 • /*
  * Unify Heights
  *
  * <div id="container">
  *  <div id="sidebar"></div>
  *  <div id="content"></div>
  * </div>
  *
  *//*
  $(function() {
   function unifyHeights() {
    var maxHeight = 0;
     $('#container').children('#sidebar, #content').each(function() {
      var height = $(this).outerHeight();
      // alert(height);
      if (height > maxHeight) {
       maxHeight = height;
      }
     });
    $('#sidebar, #content').css('height', maxHeight);
   }
   unifyHeights();
  });
 • Resize iFrame to Fit Content (Same Domain Only)
 • iframe Auto Adjust Height as content changes
 • /*
  * iframe Auto Adjust Height as content changes
  *
  * <div id="main">
  *  <div id="navigation"></div>
  *  <div id="content">
  *   <iframe></iframe>
  *  </div>
  * </div>
  *
  * html, body, #main {
  *  margin: 0;
  *  padding: 0;
  *  height: 100%;
  * }
  *
  */
  $(function() { 
   // Resize iFrame Height to Fit Content
   function ResizeIframe() {
    var mainHeight = $('#main').outerHeight();
    var navHeight = $('#navigation').outerHeight();
    var contenHeight = mainHeight - navHeight;
    $('iframe').css('height', contenHeight);
   }
   // Resize
   ResizeIframe();
   // Try to change the iframe size every 2 seconds
   setInterval(function() {
    ResizeIframe();
   }, 2000); 
  });
PřílohaVelikost
equalheights.zip2.63 KB

Text a odkazy

Práce s textem (odstranění, úprava, vložení):

$(document).ready(function(){
 $('#block-1 .text').remove();
 $('#block-1 .title').text('Nadpis');
 $('#block-1 .link').append('<a href="#">Odkaz</a>');
});

Příklad úpravy URL adresy:

$(document).ready(function(){
 $('#block-1 .content a').each(function(){
  $(this).attr('href', 'http://www.myweb.cz' + $(this).attr('href'));
 });
});

Změna velikosti textu zvoleného prvku:

 • jFontSize – jque.re/plugins/effects-ui/jfontsize

Twitter

Zobrazení příspěvku zvoleného uživatele:

 • coda.co.za/content/projects/jquery.twitter

Validace formuláře

 • Validate – jqueryvalidation.org
 • Validity – validity.thatscaptaintoyou.com

Trvalé zobrazení hlavní navigace pomocí jQuery a CSS

Ukázka Fixed menu on scroll (soubory ke stažení).

Zdroj:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Fixed menu on scroll</title>
  <meta name="description" content="How to make fixed menu on scroll with jQuery and CSS" />
  <meta name="keywords" content="fixed,menu,scroll" />
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
  
  <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/fixed-menu-on-scroll.js"></script>
  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="header">Brand</div>
  <div class="main-menu">
   <ul class="clearfix">
   <li><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">jQuery</a></li>
   <li><a href="#">CSS</a></li>
   </ul>
  </div>
  <h1>Fixed menu on scroll</h1>
  <p>Make fixed menu on scroll with jQuery and CSS.</p>
 </body>
</html>

jQuery:

/**
* Fixed menu on scroll
*/
var jQuery = jQuery.noConflict();
jQuery("document").ready(function($){

var nav = $('.main-menu');

$(window).scroll(function () {
  if ($(this).scrollTop() > 110) {
   nav.addClass("fixed");
  } else {
   nav.removeClass("fixed");
  }
 });
});

CSS:

/**
* Fixed menu top on scroll
*/
.fixed {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 z-index: 999;
 width: 100%;
}

 

PřílohaVelikost
fixed-menu-on-scroll.zip40.12 KB

Upozornění a dialog

Modální upozornění:

 • $("#alert").hover(
   function() {
    alert("Your book is overdue.");
   }
  );

Modální upozornění vytvořené pomocí jQuery Dialog:

 • // Inserting modal information message when clicking on the link
   $('#dialog a').click(function(event) {
    var link = $(this).attr('href');
    // create message
    $(this).append('<div id="message" title="AKCE">Výprodej!</div>');
    // show message as dialog
    $(function() {
     $("#message").dialog({
      modal: true,
      resizable: false,
      buttons: {
       Ok: function() {
       // close dialog
       $(this).dialog("close");
       // execute a link
       location.href = link;
      }
     }
    });
   });
   // stop link execution
   return false; //event.preventDefault();
  });
  
 • Příklad CSS
 • .ui-dialog .ui-widget-header {
   background: #ffb321;
   color: #7f3300;
   text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  }
  .ui-dialog .ui-button {
   background: #d6007f;
   color: #fff;
   box-shadow: none;
  }

Další možnosti:

Vysouvání

Vysouvání (Slide Out and In):

 • funkce slideToggle()
 • funkce animate()
  • ​vysunutí zespodu nahoru
   • <!-- Slide Toggle -->
    <div class="slide-toggle">
     <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    </div>
   • /**
    * Slide Toggle
    */
    var jQuery = jQuery.noConflict();
    jQuery("document").ready(function($){
     var toggle = $('.slide-toggle');
     $(toggle).click(function(){
      if(toggle.css("bottom") == "0px") {
       toggle.animate({bottom: "-60px"}, 1000);
      } else {
       toggle.animate({bottom: "0px"}, 1000);
      }
      return false;
     });
    });
   • /**
    * Slide Toggle
    */
    .slide-toggle {
     position: fixed;
     bottom: -60px;
     left: 60%;
     z-index: 99;
     margin: 0;
     height: 300px;
     cursor: pointer;
    }
  • boční vysunutí
   • přidána detekce RTL, upraven směr a přidáván (odebíran) CSS styl
   • <div id="block-block-2">
     <h2 class="block-title">Announcement Area</h2>
     <div class="content">
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
     </div>
    </div>
   • /**
    * Slide Toggle
    */
    $('#block-block-2 .block-title').click(function(){
     if ($("body").css("direction").toLowerCase() == "rtl") {
      if($("#block-block-2").css("right") == "-170px") {
       $("#block-block-2").animate({right: "0"}, 1000);
       $("#block-block-2").addClass('in');
      } else {
       $("#block-block-2").animate({right: "-170px"}, 1000);
       $("#block-block-2").removeClass('in');
      }
     } else {
      if($("#block-block-2").css("left") == "-170px") {
       $("#block-block-2").animate({left: "0"}, 1000);
       $("#block-block-2").addClass('in');
      } else {
       $("#block-block-2").animate({left: "-170px"}, 1000);
       $("#block-block-2").removeClass('in');
      }
     }
     return false;
    });
   • /**
    * Slide Toggle
    */
    #block-block-2 {
     position: absolute;
     top: 100px;
     left: -170px; /* LTR */
     width: 200px;
    }
    #block-block-2 .block-title {
     position: absolute;
     left: 70px; /* LTR */
     top: 99px;
     width: 228px;
     height: 30px;
     line-height: 27px;
     cursor: pointer;
     text-align: center;
     font-weight: normal;
     font-size: 16px;
     background: #ff0000;
     color: #fff;
     -webkit-transform: rotate(-90deg);
     -moz-transform: rotate(-90deg);
     -o-transform: rotate(-90deg);
     -ms-transform: rotate(-90deg);
     writing-mode: lr-tb;
     filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=3);
    }

Zvýraznění obrázkové mapy

Efekt grafického zvýraznění obrázkové mapy využívající jQuery rozšíření Map Hilight.

PřílohaVelikost
map-hilight.zip70.75 KB

Řazení dat v tabulce

Pomocí jQuery pluginu TableSort je možné řadit data v tabulce dle záhlaví:

 • detekce typu dat (datum, číslo atd.)
 • současné řazení více sloupců (klávesa Shift)
PřílohaVelikost
tablesorter.zip17.8 KB