API

Díky aplikačnímu rozhraní API (Application Programming Interface) nemusíte zasahovat do zdrojového kódu Drupalu a tudíž nebudete mít problémy při pozdější aktualizaci. API se hodí zejména při úpravách vzhledu a vývoji vlastních modulů.

drupal_get_breadcrumb

Popis

Získá odkazy drobečkové navigace pro aktuální stránku.

Definice

drupal_get_breadcrumb()

includes/common.inc, line 95

Výstup

Řetězec obsahující odkazy drobečkové navigace.

Příklad

Vlastní úprava drobečkové navigace:

<?php
 // if ($breadcrumb) print $breadcrumb;
 if ($breadcrumb) {
  $subtheme_start_page = "<a href=\"/views/news\"
   title=\"Úvodní stránka novinek\">Novinky</a>";
  $crumbs = drupal_get_breadcrumb();
  $home_page = array_shift($crumbs);
  array_unshift($crumbs, $home_page, $subtheme_start_page);
  print theme_breadcrumb($crumbs);
 }
?>

l

Popis

Formátuje vnitřní odkaz.

Funkce l správně manipuluje s odkazy, které mohou mít vytvořené aliasy a umožňuje upravovat jejich vlastnosti. Všechny vnitřní odkazy výstupů modulů by měly být generovány touto funkcí.

Definice

l($text, $path, $options = array())

includes/common.inc, řádek 1534


Níže jsou uvedena data pro Drupal 5!

Parametry

$text – text, který bude uzavřen v odkazu

Veškerý text, který může člověk přečíst a má být zobrazen na stránce by měl být zobrazován funkcí t().

$path – cesta odkazu

Může být externí nebo interní:

 • při zadání úplné cesty bude považována za externí

 • při zadání pouze cesty např. "admin/content/node" bude považována za interní

  • v tomto případě musí být systémovou cestou, aby mohl být generován případný alias pomocí funkce url()

$attributes – asociativní pole HTML atributů aplikovaných u elementu odkazu

fragment – vytváří za odkazem "#kotvu" na ID v html zdroji

$query – řetězec přidaný k odkazu za otazníkem (& parametr)

$fragment – identifikátor přidaný k odkazu (# kotva)

$absolute – vynutit absolutní odkaz začínající http:

Užitečné pro odkazy, které budou zobrazovány mimo web, jako například RSS kanály.

$html – podporovat HTML elementy

Hodnota TRUE je např. nutná pro správné zobrazení HTML tagů např. obrázků, jinak se místo obrázku zobrazí v odkazu prostý text (případně HTML entity).

Příklad

<?php
 l(t('Home'), '<front>', array('title' => $site_name, 'class' =>
  'link', 'id' => 'home'), NULL, NULL, FALSE, FALSE);

 l('<span>' . t('My Node') . '</span>', 'node/1', array('html' => TRUE, 'fragment' => 'my-anchor', 'attributes' => array('title' => t('Hover Desciption'))));
?>

Výstup

HTML řetězec obsahující odkaz na určenou cestu.

module_exists

Popis

Zjišťuje existenci modulu.

Definice

module_exists($module)

Parametr

$module – název modulu

Příklad

<?php if(module_exists('themer')) print ' '. themer_body_class(); ?>

Výstup

Logická hodnota TRUE, pokud je modul nainstalován a povolen.

t

Popis

Překládá řetězce do jazyka stránky nebo určeného jazyka.

Veškerý text, který může člověk přečíst a má být zobrazen na stránce by měl být zobrazován touto funkcí.

Definice

t($string, $args = array(), $langcode = NULL)

includes/common.inc, řádek 734

Parametry

$string – řetězec obsahující anglický text k přeložení.

$args – asociativní pole náhrad vytvořených po překladu. Všechny výskyty každého klíče v tomto poli jsou nahrazeny odpovídající hodnotou.

Klíče se speciálním významem:

 • !variable – vloženo tak jak je
 • @variable – převede čístý text do HTML (funkce check_plain)
 • %variable – převede text do HTML a přidá formátovací element (funkce check_plain + theme_placeholder)

$langcode  – volitelný kód jazyka překladu odlišný od jazyka stránky

Výstup

Přeložený řetězec.

theme

Popis

Vrací nastylovaný výstup.

Příklad

<?php
 print theme('username', $node);
?>

theme_breadcrumb

Popis

Vrací nastylovanou drobečkovou navigaci.

Definice

theme_breadcrumb($breadcrumb)

includes/theme.inc, line 1226

Parametr

$breadcrumb – pole obsahující odkazy drobečkové navigace

Výstup

Řetězec obsahující drobečkovou navigaci.

Příklad

Vlastní úprava drobečkové navigace:

<?php
 // if ($breadcrumb) print $breadcrumb;
 if ($breadcrumb) {
  $subtheme_start_page = "<a href=\"/views/news\"
   title=\"Úvodní stránka novinek\">Novinky</a>";
  $crumbs = drupal_get_breadcrumb();
  $home_page = array_shift($crumbs);
  array_unshift($crumbs, $home_page, $subtheme_start_page);
  print theme_breadcrumb($crumbs);
 }
?>

 

theme_get_setting

Popis

Funkce získá nastavení z aktuálního tématu, která byla zadána v administraci webu.

Definice

theme_get_setting($setting_name, $refresh = FALSE))

includes/theme.inc, řádek 900

Parametry

$setting_name  – název nastavení, které má být získáno.

$refresh - zda obnovit nastavení cache.

Výstup

Hodnota požadovaného nastavení, NULL jestliže nastavení neexistuje.

Příklad

Zobrazení poslání webu jako meta informace v hlavičce stránky:

<?php
 $my_description = theme_get_setting('mission', false);
 if ($my_description) {
  print '<meta name="description" content="'. $my_description
   .'" />';
 }
?>